•  استان البرز ، جاده قزلحصار ، خرمدشت بعد از 16 متری سعدی کوچه شهید اصغر ناصر خاکی ، مجتمع صنعتی البرز ، قواره چهارم
  • کد پستی : 3199144915
  • به زودی: شهرک صنعتی بهارستان …
  • شماره تماس: 33107-026
  • 02633108000
  • sanashafabakhsh@gmail.com
captcha txt قابل خواندن نیست؟ تغییر متن.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

Language